top of page

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Respect en Geweld 

Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. Deelnemers zullen elkaar steeds met respect behandelen.

Verantwoordelijkheden

Boxing Team The Legends neemt afstand van elke verantwoordelijkheid voor het misplaatste en/of onwettige gedrag van zijn of haar deelnemers. Iedereen is dus voor zijn eigen daden verantwoordelijk.

Kleding

Het dragen van sportkleding en sportschoenen is verplicht.

Handoek

Elke deelnemer dient een handdoek mee te nemen en te gebruiken. Dit vanuit hygiënisch oogpunt en ter bescherming van het materiaal.

Dranken 

Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimte.

Uren 

Begin- en einduren van de trainingen worden steeds gerespecteerd.

Bij de groepstrainingen zullen de deuren 10min voor aanvang geopend worden om de leden de kans te geven om zich klaar te maken (inbinden van de polsen, opwarmen, touwspringen …).

Bij Personal training wordt de deur geopend op het afgesproken uur.

Apparatuur 

Materiaal dient na gebruik opgeruimd en teruggezet te worden op de daarvoor bestemde plaats.

Als onjuist gebruik leidt tot schade aan de aanwezige materialen is de veroorzaker in eerste instantie aansprakelijk. Boxing Team The Legends zal dan bepalen of de aansprakelijkheid wordt omgezet tot een verplichting van de vergoeding van de schade.

Muziek

 De aanwezige verantwoordelijke bepaalt muziekkeuze en volume.

Waardevolle spullen

Geld, sieraden en andere artikelen van waarde mogen op eigen risico in de daarvoor bestemde lockers bewaard worden (enkel tijdens de duurtijd van de training). Boxing-Team The Legends is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen van members.

Coach

De aanwijzingen van de coach dienen strikt opgevolgd te worden.

bottom of page